انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین سازندگاه کسب‌وکارهای نوآورانه کانی‌بوم و شتابدهنده گذر

۷

سازندگاه کسب‌وکارهای نوآورانه کانی‌بوم و شتابدهنده گذر، تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم‌نامه ایجاد همکاری فی‌‌مابین طرفین در زمینه‌های آموزش و ترویج نوآوری و کارآفرینی در بین شرکت‌های معدنی، دانش آموختگان و دانشجویان شامل فرهنگ‌سازی، همرسانی، رفع نیاز فناورانه و توانمندسازی نوآورمحور و کارآفرینانه و همچنین فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه در حوزه محیط‌زیست است.

دسته بندی ها: اخبار
دیدگاه ها