بازدید استارتاپ‌های کانی بوم از معدن انگوران

IMG_3870

این بازدید مورخ ۱۱ مهر ماه سال ۱۴۰۰ از معدن سرب و روی انگوران واقع در استان زنجان صورت پذیرفت. هدف از این بازدید جمع آوری اطلاعات کلی و هم‌چنین بررسی نیازهای این معدن بوده است. معدن سرب و روی انگوران هم به‌صورت روباز و هم به‌صورت زیرزمینی اقدام به استخراج مواد معدنی می‌کند. بخش زیرزمینی شامل مواد معدنی سولفوره و بخش روباز مواد معدنی اکسیده را شامل می‌شود. تصاویری از این معدن در انتهای گزارش درج شده است.

بخش زیرزمینی معدن:

بخش زیرزمینی معدن انگوران شامل دو تونل می‌باشد که یک از این تونل‌ها در تراز ۲۷۸۰ و تونل دیگر در تراز ۲۷۰۰ قرار داشته که توسط یک رمپ که به دور ماده معدنی پیچیده است به یکدیگر متصل می‌شوند. طول تقریبی تونل‌ها ۱۰۰۰ متر می‌باشد. ماده معدنی در تراز ۲۷۴۰ قرار داشته که این ماده پش از استخراج از طریق تونل تراز ۲۷۰۰ خارج می‌شود. تونل تراز ۲۷۸۰ وظیفه تهویه هوا را برعهده داشته که این تهویه در زمستان از داخل به سمت خارج و در تابستان از خارج به سمت داخل می‌باشد.

چکیده مذاکرات:

پیرو مذاکرات انجام شده با رئیس معدن، جناب آقای مهندس علی ساطعی، معدن انگوران از آموزش نیروهای متخصص در فضای شبیه‌سازی شده استقبال می‌کند. با توجه به اینکه آموزش کارگران برای شرایط مختلف کاری بسیار اهمیت دارد، پیش‌بینی می‌شود که حوزه واقعیت مجازی می‌تواند در این حوزه کمک شایانی نماید. شناخت نسبی رئیس معدن نسبت به فضاهای شبیه‌سازی شده می‌تواند نکته مثبتی برای ایجاد همکاری با این معدن به‌شمار رود. با توجه به صحبت‌های صورت گرفته، بخش ژئوتوریسم معدن بسیار فعال است و به‌نظر می‌رسد ارائه پیشنهاد طراحی معدن در قالب واقعیت افزوده در کنار حوزه آموزش منطقی باشد.

نتیجه‌گیری:

  • بازدید صورت گرفته مثبت ارزیابی شده و استقبال معدن از حوزه آموزش‌های شبیه‌سازی شده می‌تواند منجر به همکاری‌های بیشتر شود.
  • علاوه بر حوزه آموزش و ایمنی، حوزه ژئوتوریسم معدن نیز می‌تواند جزو اهداف قرار گیرد.

دسته بندی ها: اخبار مجله
دیدگاه ها