توسعه تعاملات فناورانه بین‌المللی از طریق ایجاد همکاری‌های جدید با زیست‌بوم نوآوری معدن روسیه در راستای تبادل فناوری

۲

به گزارش روابط عمومی کانی‌بوم، به منظور آشنایی با فعالان زیست‌بوم نوآوری معدن ایران و روسیه با یکدیگر و نحوه همکاری مشترک، به‌صورت مجازی و برخط نشستی در هفتۀ اول خرداد برگزار شد. متعاقب این جلسه سازوکارهای همکاری از طریق مکاتبه در حال تعیین است.

دسته بندی ها: اخبار
دیدگاه ها