فراخوان پذیرش طرح‌های نوآورانه در حوزه معدنی دریایی
تحلیل هوش نوآوری در استارت‌آپ‌های کانی‌بوم
کارگاه شناسایی ویژگی‌های ذهنی و رفتاری منتهی به نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان
فراخوان پذیرش تیم‌های استارت‌آپی در برنامه شتابدهی
رویداد دمودِی صنعت مس «دمومس» برگزار شد!