همکاران ما

آدرس:

تهران، آجودانیه، خیابان ابوالفضل صمیع، باغ بهشت، شتابدهنده کانی ‌بوم

شماره تماس:

۰۲۱۷۱۰۵۷۸۷۹

ایمیل:

info@kaniboom.ir

کانی بوم – شتابدهنده تخصصی معدن و صنایع معدنی – تمامی حقوق برای کانی بوم محفوظ می باشد.