مهرداد عبادی

مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره

+98935-791-1485
Ebadi@kaniboom.ir
وی پس از چندین سال فعالیت در زمینه راهبری و انجام پروژه‌های فنی و مهندسی در بخش معدن و صنایع معدنی، از تجربه خوبی در کوچینگ و منتورینگ کسب‌وکارهای نوپا بخش معدن برخوردار است. وی دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی معدن از دانشگاه تهران است و مدرک مدیریت کسب‌وکار (MBA) خود را از سازمان مدریت صنعتی دریافت کرده است.