بوت‌کمپ‌های تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی آموزش تئوری و عملی بر مبنای نیاز بازار و صنعت


کانی‌کمپ تخصصی طراحی کارخانه فرآوری

کانی‌کمپ تخصصی طراحی کارخانه فرآوری

کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی به‌عنوان محل ایجاد ارزش افزوده در زنجیره فعالیت‌های معدنکاری اهمیت ویژه‌ای دارد. این موضوع سبب شده است تا بهره‌گیری از متخصصان و مهندسان توانمند در طراحی این کارخانه‌ها ضرورت یابد. در همین راستا، نخستین دوره کانی‌کمپ فرآوری با همکاری شرکت معدنی مبینا در آذر ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد...
دی تا بهمن ۱۴۰۱