استارتاپ زمین هوش
استارتاپ زمین هوش با هدف تشخیص ذخایر پنهان و شناسایی مناطق پرپتانسیل مواد معدنی مختلف با تصاویر ماهواره‌ای به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی توسعه داده شده، در جهت ارزیابی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدنی گام بر می‌دارد. این تیم با حمایت و راهبری سازندگاه‌های کسب‌وکارهای نوآورانه کانی‌بوم و با بهره‌مندی از افراد با تجربه در حوزه‌ی عملیات اکتشافی ذخایر معدنی، تلاش خود را برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران معدنی از ابتدای مراحل اکتشاف تا دریافت گواهی کشف انجام می‌دهند.تیم زمین هوش با توسعه‌ی الگوریتم‌های مختلف هوش مصنوعی اقدام به ایجاد سامانه‌ای هوشمند برای شناسایی الگو‌های مرتبط با ذخایر پنهان در داده‌های ماهواره‌ای می‌کند. با توسعه‌ی الگوریتم‌های یادشده، این تیم به پیاده‌سازی سامانه در مقیاس پایلوت برای ماده‌ی معدنی خاص در محدوده‌ای مشخص اقدام می‌نماید که با عملیات میدانی، صحت‌سنجی سامانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و سامانه بهبود داده خواهد شد. گفتنی است برای مواد معدنی متفاوت در محدوده‌های مختلف ایران نیز این سامانه اجرا شده و گزارش‌‌های نهایی خدمت سرمایه‌گذاران به عنوان محصول با ارزش تیم زمین هوش ارائه می گردد. 
دسته بندی: استارتاپ ها
نویسنده: کانی بوم
تاریخ: 15 خرداد 1400
اشتراک گذاری: