استارتاپ پیگر اسکن
استارتاپ پیگر اسکن با تهیه و توسعه دستگاه تصویربردار مغزه‌های حفاری و نرم‌افزارِ تحلیل تصاویر مغزه بر پایه هوش مصنوعی، روشی هوشمند را برای تعیین لیتولوژی، آلتراسیون و شکستگی‌ها به همراه نمودار آنالیز شیمیایی عناصر مغزه‌ها جهت مدلسازی و تخمین ذخایر معدنی فراهم کرده است.این استارتاپ تحت هدایت و حمایت سازندگاه کسب‌وکارهای نوآورانه کانی‌بوم و با بهره‌مندی از دانش و تجربه محققان و صنعتگران دانشگاه زنجان و صنعتی امیرکبیر شکل گرفته است. دستگاه تصویربردار این استارتاپ اطلاعات و تصاویر مغزه را به صورت یک بانک اطلاعاتی جامع و دیجیتال، مستند و مدون می‌کند و نیاز به کنترل مغزه‌ها در انبار مغزه و نموداربرداری مجدد را به شدت کاهش می‌دهد. همچنین به کاربر خبره وقت بیشتری را برای مطالعه دقیق‌تر و تفسیر بهتر مغزه‌ها بجای صرف زمان برای نمودار‌‌برداری می‌دهد. از سوی دیگر امکان استفاده از روش‌های پردازش تصویر، یادگیری ماشین و الگوریتم‌های هوشمند برای تشخیص و نموداربرداری خودکار لیتولوژی، ماده معدنی و پارامترهای دیگر را فراهم می‌آورد و با رقومی‌ترشدن داده‌ها، تصمیم‌‌گیری‌های مدیریتی کمک می‌کند.
دسته بندی: استارتاپ ها
نویسنده: کانی بوم
تاریخ: 25 شهریور 1400
اشتراک گذاری: