برچسب: اکتشاف بستر دریا

برگزاری نشست بررسی توسعه فناوری‌های معدنکاری در اعماق دریا به میزبانی سازندگاه کانی‌بوم