توسعه همکاری‌های سازندگاه کانی‌بوم و شرکت سرمایه‌گذاری سپهر صادرات با بسترسازی ایمینو برای هم‌سرمایه‌گذاری بر روی استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه معدنی