برچسب: قرارداد تجاری

«ماین ایکس» جلوه فناورانه معادن ایران در نمایشگاه اکسپو دبی ۲۰۲۰