بازدید استارتاپ‌های کانی بوم از معدن انگوران
کانی بوم؛ مجری فعالسازی زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی حوزه معدن و صنایع معدنی سیستان و بلوچستان